De allereerste Ridder-Robertroute

(geopend door de barones)

door Hans Offermans

 

In 1985 is (o.l.v. ondergetekende) de Ridder Robert Route (1e editie) door de barones geopend. Om die aan te mogen leggen had ik de toestemming van haar nodig. Daarom nam ik kruiwagen Addy en ging met haar bij de barones op de thee.

 


 


 


hoe het begon

Twee jaar daarvoor raakte ik, omdat ik veel wandelde en gediplomeerd IVN-natuurgids was geworden, in de ban van natuurwandelingen.

Daarom stelde ik voor aan de leden van mijn club, de plaatselijke IVN, om rondom het kasteel zo'n natuurpad aan te leggen. "Wat is dat, zo'n natuurpad?" vroegen ze. Daarop nam ik hen mee naar Leende om er met eigen ogen een te gaan zien.

Hartstikke enthousiast togen we aan het werk. En met een werkgroep van drie personen gingen we aan de slag.

het vervolg

Het eerst noodzakelijke was natuurlijk om toestemming gaan vragen bij de bevoegde instantie. Omdat ik dacht dat dat de barones was trok ik de stoute schoenen aan en toog voor een 'kruiwagen' naar De Balledonk. Nog altijd kan ik tijdens een rondleiding zeggen, dat ik bij de barones op de thee was. Daar hoorde ik dat, voor het gebied rondom het kasteel, contact moest worden opgenomen met de rentmeester in Groeningen.


De eerste tegenvaller diende zich aan: we mochten geen gebruik maken van de grond tussen de oude en de nieuwe Aa, met uitzondering van de kortste verbinding van de Looz-Corswaremhoeve naar de Zuid-Willemsvaart. Dat betekende dat we ongeveer 1200 meter van de route van 2½ km op onze schreden zouden moeten terugkeren, dus tweemaal het zelfde stuk.

aan het werk

Er zat niets anders op, dus we togen aan het werk:

  • Vóórlopen, bekijken, uitzoeken en beschrijven van de planten langs de route.
  • Contact opnemen met Staatsbosbeheer om paaltjes, plexiglas en informatieblaadjes te bestellen om langs de route te plaatsen.
  • Maken van een folder (zie verderop), in die tijd nog met typen, knippen en plakken met schaar en lijm, met een vragenlijst voor onderweg.
  • Naar een drukker zoeken, die niet al te duur was.
  • Naar de gemeente voor verwijzingsbordjes aan lantaarnpalen.
(We zijn er nog niet, dus ...)

Wilt u de rest van het verhaal ook nog lezen? Daar wordt aan gewerkt.
Voorlopig hier even een noodsprong: klik hierop.