'Tommies' en de slag om Boxtel - september 1794

door Jos Korsten
(geplaatst in het VVKH-nieuws van december 2012)

(foto's vergroten door er op te klikken)


De oorsprong van het ontstaan van de naam ‘Tommies’ voor Britse soldaten ligt wellicht in een gebeurtenis, die niet zo ver van ons kasteel plaatsvond. Althans volgens een van de meest plausibele verklaringen, die daarover de ronde doen.


Als tijdens de Franse revolutie de Fransen in 1794 ons land binnenvallen, vinden ze niet alleen Nederlandse troepen tegenover zich. Naarmate de strijd vordert komen ze in het Brabantse ook soldaten uit Hessen, Hannover en Groot-Brittannië tegen. Die hebben zich tot bondgenoot verklaard van de Nederlanders en komen hen de helpende hand bieden.

In september concentreert de strijd zich rond Boxtel. De geallieerden hebben alle bruggen over de Dommel onklaar gemaakt en land onder water gezet, maar bij het Brabantse stadje is nog een brug intact en een Franse overtocht mogelijk. Dat gebeurt dan  ook, waarna de Fransen in gevecht raken met Nederlandse, Hessische en Hannoveraanse troepen. Die verliezen de strijd en moeten zich terugtrekken.

Op dat moment arriveren echter de Britten, 40.000 man sterk, onder leiding van hun commandant, de Schotse generaal Ralph Abercromby.
Die heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in Kasteel Heeswijk en zal van daaruit de strijd gaan leiden.

Die begint op 15 september en zal de geschiedenis ingaan als de Slag om Boxtel. Na hevige strijd moeten de Britten het onderspit delven. Op het hoogtepunt van de slag, op 17 september 1794, wordt daarbij een van de dapperste soldaten dodelijk gewond: Thomas ( Tommy) Atkins. Zijn regimentscommandant luitenant Wellesley, de latere Hertog van Wellington, is erbij. Wanneer hij de stervende Thomas ondersteunt, zegt deze: “It’s alright Sir, it’s all in a days work” ( Het is niet erg, meneer, het hoort er allemaal bij.) Diep onder de indruk van de dappere en flegmatieke houding van Thomas zal de latere hertog vanaf dat moment spreken over zijn dappere soldaten als ………'Tommies' !


Abercromby moet na de nederlaag noodgedwongen Kasteel Heeswijk verlaten en slaagt erin zijn troepen zonder al te veel verliezen terug te trekken tot boven de rivieren. Zijn plaats in het kasteel wordt alras ingenomen door Napoleons generaal Pichegru, die van hieruit de aanval op ’s-Hertogenbosch zal leiden………….

Generaal Abercromby wordt voor het aanvoeren van zijn troepen onderscheiden en wordt Sir Ralph Abercrombie. In 1801 sneuvelt hij in Egypte tijdens gevechten met -wederom- Franse troepen.
Hem rest een marmeren standbeeld in Londen, in St Pauls Cathedral.


En Thomas Atkins……?
Die heeft zijn monument aan de Kapelweg in Boxtel!


Mooi verhaal om te vertellen in de tinkamer als het van pas komt!

 


Laatst aangepast (maandag, 12 oktober 2015 15:49)