onderlinge contacten


  • Twee maak per jaar hebben we een algemene ledenvergadering (ALV), waarin het afgelopen halve jaar onder de loep wordt genomen, besluiten worden genomen voor de toekomst en eventueel nieuwe bestuursleden worden gekozen. In beide ALV's komen alle VVKH-commissies en -werkgroepen aan het woord. Wat hebben ze gedaan en wat zijn ze van plan?
  • Eén maal per jaar hebben we een gezamenlijk uitstapje, wat zowel educatief als ontspannend is (ook vrij in te vullen tijd).
  • In het voorjaar organiseert het bestuur van de VVKH een barbecue, alleen voor leden en hun wederhelft.
  • In december krijgen wij, als dank voor bewezen diensten, door de SKH een stamppotavond aangeboden.
  • Drie maal per jaar verschijnt ons eigen clubblad 'Het VVKH-nieuws'. Daarbij wordt de kopij geleverd door alle VVKH-leden.
  • Onregelmatig hebben we lezingen over onderwerpen, die iets met het kasteel van doen hebben.

 

Laatst aangepast (vrijdag, 05 februari 2016 14:30)